🔴نکته های مهم در مورد سکس از پشت

1- به هیچ وجه بدونرضایت زن س ک.س از پشت انجام نشود .2- این رضایت بایستی از سر شوق وتنوع طلبی زن هم باشد.

3- هیچ وقت آلت مرد بعد از قرار گرفتن در باسن زن وارد آلت زن نشود زیرا امکان ایجاد عفونت در داخل آلت زن بسیار است .4- اصلا عجله نکنید چون امکان آسیب دیدن باسن زن وجود دارد.

5- در برخی مواقع به دلیل ترس و وحشت و درد ممکن است زن عضلات خود را منقبض نماید، این کار به دلیل اسپاسم شدید عضلات باسن باعث گیر کردن آلت مرد در داخل باسن زن می شود.

مراحل آمادگی لازم به تاکید است که طول تمامی مراحل آمیزش، برای ایجاد تفاهم، لذت و رضایت دوجانبه تا جایی که ممکن است صبور باشید، زیرا تمرکز،عدم استرس و آرامش خاطر لازمه ایجاد لذت می باشند. دائم حالات و عکس العمل های تن و چهره شریک جنسی خود را در نظر داشته باشید و از او در مورد احساسش نسبت به موقعیت حاضر سوال کنید. البته سکس مقعدی در بیشتر موارد با درد همراه است،  مخصوصاً اگر برای نخستین بار و بدون هیچگونه آمادگی قبلی صورت گیرد. بی ملاحظگی و عجله در ایراد آمیزش مقعدی چیزی جز پشیمانی به بار نمی آورد. به خاطر بسپارید که ماهیچه های مقعد هنگام ورود شی خارجی به آن عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهند و با انقباضات موضعی سعی در دفع آن دارند. به همین خاطر سعی کنید برای شروع از انگشت خود برای تحریک آن کمک گرفته و این فرصت را به بدن فردبدهید تا ماهیچه های خود را شل کرده و کم کم خود را با شرایط وفق دهد 🔴
@pinkplus2017
#drpink #comment_time
#زناشویی #رابطه_جنسی #تناسلی #بانوان #جنسی #پوزیشن #جنسی_زناشویی #پوزیشن_جنسی
🔴نکته های مهم در مورد سکس از پشت 1- به هیچ وجه بدونرضایت زن س ک.س از پشت انجام نشود .2- این رضایت بایستی از سر شوق وتنوع طلبی زن هم باشد. 3- هیچ وقت آلت مرد بعد از قرار گرفتن در باسن زن وارد آلت زن نشود زیرا امکان ایجاد عفونت در داخل آلت زن بسیار است .4- اصلا عجله نکنید چون امکان آسیب دیدن باسن زن وجود دارد. 5- در برخی مواقع به دلیل ترس و وحشت و درد ممکن است زن عضلات خود را منقبض نماید، این کار به دلیل اسپاسم شدید عضلات باسن باعث گیر کردن آلت مرد در داخل باسن زن می شود. مراحل آمادگی لازم به تاکید است که طول تمامی مراحل آمیزش، برای ایجاد تفاهم، لذت و رضایت دوجانبه تا جایی که ممکن است صبور باشید، زیرا تمرکز،عدم استرس و آرامش خاطر لازمه ایجاد لذت می باشند. دائم حالات و عکس العمل های تن و چهره شریک جنسی خود را در نظر داشته باشید و از او در مورد احساسش نسبت به موقعیت حاضر سوال کنید. البته سکس مقعدی در بیشتر موارد با درد همراه است، مخصوصاً اگر برای نخستین بار و بدون هیچگونه آمادگی قبلی صورت گیرد. بی ملاحظگی و عجله در ایراد آمیزش مقعدی چیزی جز پشیمانی به بار نمی آورد. به خاطر بسپارید که ماهیچه های مقعد هنگام ورود شی خارجی به آن عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهند و با انقباضات موضعی سعی در دفع آن دارند. به همین خاطر سعی کنید برای شروع از انگشت خود برای تحریک آن کمک گرفته و این فرصت را به بدن فردبدهید تا ماهیچه های خود را شل کرده و کم کم خود را با شرایط وفق دهد 🔴 @pinkplus2017 #drpink #comment_time #زناشویی #رابطه_جنسی #تناسلی #بانوان #جنسی #پوزیشن #جنسی_زناشویی #پوزیشن_جنسی