⭕️ یک: لذت جنسی
مرد فکر می کند:
زنها بیشترین لذت از س.ک .س را وقتی تجربه می کنیم که نزدیکی می کنیم.
آلت تناسلی ما،مهم ترین ابزار ماست برای لذت بردن. پس اگر من از چهل و پنج دقیقه نزدیکی و رفت و آمد آلتم لذت می برم، همسرم هم لذت می برد. تازه کلی هم باید خوشحال باشد شوهرش این همه قدرتمند است. زودانزال بودم خوب بود؟
زن فکر می کند:
من بعد از یک ربع خشک می شوم و سوزش دارم. کاش همسرم همان قدر که به نزدیکی طولانی علاقه دارد، به معاشقه طولانی هم علاقه داشت. ⭕️ واقعیت چیست؟
یک زن، از معاشقه بیشتر از نزدیکی لذت می برد. یک معاشقه خوب، حتی بدون نزدیکی، رضایت جسمی و روانی بیشتری برای یک زن ایجاد می کند، تا یک نزدیکی خوب، بدون معاشقه. ⭕️ دو: ارگاسم
مرد فکر می کند:
من هروقت میل جنسی داشته باشم، کوهنوردی را شروع می کنم و می روم تا برسم به قله. کاشتن پرچم بالای قله به نشانه فتح، بیشترین لذت را دارد! همسرم اما خیلی وقت ها نمی تواند با من همراهی کند. یا وسط راه خسته می شود و می گوید خودت برو. یا من می رسم به قله و او هنوز در دامنه قله است و از من خسته می خواهد او را بالا بکشم.
زن فکر می کند: من نمی توانم مثل شوهرم همیشه برسم به نوک قله.  او راحت می تواند شروع کند و یک سره برود تا آخر؛ اما من گاهی اصلا نمی خواهم کوهنوردی را شروع کنم
او تند تند می خواهد بالا برود و من می مانم وسط راه. ⭕️ واقعیت چیست؟
خانم ها در طول یک سیکل ماهانه، وضعیت های هورمونی مختلفی دارند که باعث می شود همیشه آمادگی جسمی تجربه ارگاسم را نداشته باشند. به قول جان گری، مردها مثل خورشیدند و زنها مثل ماه. ماه همیشه قرص کامل نیست.
گاهی هم با تلسکوپ باید هلال باریک ماه را پیدا کرد.  خیلی طبیعی است که یک زن برای رسیدن به ارگاسم، یک روز فقط چند دقیقه زمان بخواهد و  روز دیگر، حتی با دو ساعت معاشقه و نزدیکی هم نتواند ارگاسم را تجربه کند ⭕️ سه: طول آلت
مرد فکر می کند: اندازه آلت تناسلی من، به من اعتماد به نفس جنسی می دهد. هرچه بزرگتر، بهتر.
زن فکر می کند: این جسم بزرگ می خواهد وارد بدن من شود؟! ⭕️ واقعیت چیست؟... ادامه را در قسمت کامنت ها بخوانید.#زناشویی #تفاهم #زوجین #رابطه_جنسی #تناسلی #واژینیسموس #واژن #زنان
⭕️ یک: لذت جنسی مرد فکر می کند: زنها بیشترین لذت از س.ک .س را وقتی تجربه می کنیم که نزدیکی می کنیم. آلت تناسلی ما،مهم ترین ابزار ماست برای لذت بردن. پس اگر من از چهل و پنج دقیقه نزدیکی و رفت و آمد آلتم لذت می برم، همسرم هم لذت می برد. تازه کلی هم باید خوشحال باشد شوهرش این همه قدرتمند است. زودانزال بودم خوب بود؟ زن فکر می کند: من بعد از یک ربع خشک می شوم و سوزش دارم. کاش همسرم همان قدر که به نزدیکی طولانی علاقه دارد، به معاشقه طولانی هم علاقه داشت. ⭕️ واقعیت چیست؟ یک زن، از معاشقه بیشتر از نزدیکی لذت می برد. یک معاشقه خوب، حتی بدون نزدیکی، رضایت جسمی و روانی بیشتری برای یک زن ایجاد می کند، تا یک نزدیکی خوب، بدون معاشقه. ⭕️ دو: ارگاسم مرد فکر می کند: من هروقت میل جنسی داشته باشم، کوهنوردی را شروع می کنم و می روم تا برسم به قله. کاشتن پرچم بالای قله به نشانه فتح، بیشترین لذت را دارد! همسرم اما خیلی وقت ها نمی تواند با من همراهی کند. یا وسط راه خسته می شود و می گوید خودت برو. یا من می رسم به قله و او هنوز در دامنه قله است و از من خسته می خواهد او را بالا بکشم. زن فکر می کند: من نمی توانم مثل شوهرم همیشه برسم به نوک قله. او راحت می تواند شروع کند و یک سره برود تا آخر؛ اما من گاهی اصلا نمی خواهم کوهنوردی را شروع کنم او تند تند می خواهد بالا برود و من می مانم وسط راه. ⭕️ واقعیت چیست؟ خانم ها در طول یک سیکل ماهانه، وضعیت های هورمونی مختلفی دارند که باعث می شود همیشه آمادگی جسمی تجربه ارگاسم را نداشته باشند. به قول جان گری، مردها مثل خورشیدند و زنها مثل ماه. ماه همیشه قرص کامل نیست. گاهی هم با تلسکوپ باید هلال باریک ماه را پیدا کرد. خیلی طبیعی است که یک زن برای رسیدن به ارگاسم، یک روز فقط چند دقیقه زمان بخواهد و روز دیگر، حتی با دو ساعت معاشقه و نزدیکی هم نتواند ارگاسم را تجربه کند ⭕️ سه: طول آلت مرد فکر می کند: اندازه آلت تناسلی من، به من اعتماد به نفس جنسی می دهد. هرچه بزرگتر، بهتر. زن فکر می کند: این جسم بزرگ می خواهد وارد بدن من شود؟! ⭕️ واقعیت چیست؟... ادامه را در قسمت کامنت ها بخوانید.#زناشویی #تفاهم #زوجین #رابطه_جنسی #تناسلی #واژینیسموس #واژن #زنان