آدرس:

                                                  مازندران_آمل_خ اما رضا

                                      شماره تماس:

                                                  ۰۹۲۲۰۴۹۴۸۸۳

 

                                      سامانه پیامکی:

                                                  ۱۰۰۰۴۱۱۲۹۱۱۱۱۱

                                      ایمیل:

                                                   comment@mypink.ir